MULTIMEDIA
(Multi)

 
 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
 
 

Zagadnienia dotyczące technik tworzenia multimediów oraz ich składowych.

Kurs wymaga klucza dostępu do kursu